آکادمی, آموزش سئو, سئو (بهینه سازی وب سایت), موتورهای جستجو

آموزش سئو تراکم کلمات کلیدی متن

keyword
keywords

keywords

تراکم کلمات کلیدی در متن، در قدیم دارای عددی بود. مثلا بین ۳ تا ۷ درصد، استفاده از کلمات کلیدی در متن توصیه شده بود.

اما اکنون با تغییرات و هوشمند تر شدن گوگل، دیگر درصد معنا ندارد! هر متنی که طبیعی و برای کاربر نوشته شده باشد، مناسب است. لذا از تکرار کلمات کلیدی در متن (keyword stuffing) و محاسبه درصد کلمات کلیدی هر صفحه نسبت به متن آن صفحه، خودداری کنید. کاملا طبیعی و برای کاربر بنویسید و برای انتخاب کلمات، به سئو فکر نکنید! به جای نوشتن برای گوگل و موتورهای جستجو، برای یک انسان، بنویسید و از تکرار بیهوده کلمات و مصنوعی شدن مطلبتان پرهیز کنید.

اگر این موارد را رعایت کردید و در آخر، مطلب شما، کلمات کلیدی زیادی در آن تکرار شد مهم نیست! اگر هم کلمه کلیدی شما یک بار هم در متن نیامد، باز هم اهمیتی ندارد. به همین سادگی! در حقیقت تراکمی در کار نیست! بله! دیگر زمان آن گذشته که وقت و نیروی خود را صرف این مباحث پیش پا افتاده کنید! موتور های جستجو به خصوص گوگل، صرف کم یا زیاد بودن کلمات کلیدی در متن صفحات، سایت ها را رتبه بندی نمی کنند!

در حالت عادی، رعایت و یا عدم رعایت موارد یاد شده، موجب تغییر محسوسی در نتایج و رتبه بندی سایت شما در گوگل و موتور های جستجو، نخواهد شد. لذا تصور نکنید، با رعایت این موارد به صدر نتایج گوگل راه می یابید و با عدم رعایت آن، به کلی از نتایج گوگل حذف می شوید یا هیچ وقت رتبه نمی گیرید (keyword stuffing می تواند منجر به کاهش رتبه شود) .بنابراین سعی کنید طبیعی و برای یک انسان بنویسید و فکر خود را درگیر درصد تراکم کلمات کلیدی نکنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید